Зміст підготовки кваліфікованих робітників

В основі забезпечення якості освіти та освітньої діяльності є Державні стандарти професійно-технічної освіти та Стандарти професійної (професійно-технічної) освіти, на підставі яких розроблено робочі навчальні програми та плани відповідно до вимог роботодавців та з врахуванням потреб регіонального ринку праці. згідно ел. ліцензії, яка розміщена в ЕДЕБО.
Для змісту підготовки кваліфікованих робітників Дігтярівського ПАЛ розроблено навчально-програмову документацію з кожної ліцензованої професії: <Кухар; Кондитер>, <Слюсар з ремонту сільськогосподарських машин та устаткування; Тракторист-машиніст сільськогосподарського (лісогосподарського) виробництва; Водій автотранспортних засобів>

У закладі освіти дотримуються національної символіки. У холі, бібліотеці облаштовані відповідні куточки. Діловодство і програмний матеріал викладається тільки українською мовою.

Робочі навчальні плани з інтегрованих професій, погоджено з підприємствами-замовниками робітничих кадрів, Навчально-методичним центром ПТО в Чернігівській області, Управлінням освіти і науки Чернігівської облдержадміністрації. Зміст освітніх програм, робочих  навчальних планів і робочих навчальних програм відповідає вимогам освітньо-кваліфікаційних характеристик з конкретних професій. Робочі навчальні програми з предметів теоретичної та професійно-практичної підготовки, що формують відповідні професії, розроблено з урахуванням пропозицій замовників кадрів.

Методичними комісіями постійно здійснюється адаптація робочих навчальних планів і програм до конкретних умов сучасного виробництва, своєчасно вносяться зміни та доповнення.

З метою якісної організації виробничої практики розробляються, розглядаються на засіданнях методичних комісій та погоджуються із замовниками кадрів детальні програми виробничої практики.

З метою контролю рівня знань учнів з предметів професійно-теоретичної підготовки розроблено комплексні контрольні завдання, тести.

Згідно з робочими навчальними програмами викладачі і майстри виробничого навчання розробили поурочно-тематичні плани, переліки навчально-виробничих робіт для кожного ступеню навчання.

Методичними комісіями постійно здійснюється адаптація робочих навчальних планів і програм до конкретних умов сучасного виробництва, своєчасно вносяться зміни та доповнення.

З метою якісної організації виробничої практики розробляються, розглядаються на засіданнях методичних комісій та погоджуються із замовниками кадрів детальні програми виробничої практики.

Для здійснення планового контролю навчальної роботи викладачами розроблено комплекти тестових завдань, контрольних робіт, комплексних контрольних робіт. Оцінювання загальнопрофесійної, професійно-теоретичної, професійно-практичної підготовки учнів здійснюється згідно з критеріями 12- бальної шкали оцінювання навчальних досягнень учнів, слухачів та заноситься до журналів обліку теоретичного і виробничого навчання.