Розклад занять

                                                                                                                                                                                                                               «ЗАТВЕРДЖУЮ»

                                                                                                                                                                                                                                Заступник  директора з НВирР

                                                                                                                                                                                                                                Дігтярівського ПАЛ                                                                                                                                                                                                                                                                 ____________ С.КОЛОМІЄЦЬ 

                                                                                                                                                                                                                                «__11_» _жовтня _2022р.

Розклад занять під час дистанційного навчання

 

Група 45ст- 31год. Група 44ств-23год. Група 10кк-31год. Група 9кк-31год. Група 8кк-31год.
Вівторок  11 жовтня   2022року
1 Фізична культура

Одаріч В.В.

————————— Історія 

Денисенко Т.А.

Хімія  

Черевко С.О.

Технологія 

Хропост Ю.В.

2 Українська мова

Охріменко В.Ю.

——————————- Громадянська освіта

Денисенко Т.А.

Фізична культура

Одаріч В.В.

Технологія 

Хропост Ю.В.

3 Українська літер.

Охріменко В.Ю.

—————————- Фізична культура

Одаріч В.В.

Захист України

Олексієнко В.Я.

Технологія 

Хропост Ю.В.

4 Технічне креслення

Олексієнко В.Я.

——————————- Хімія  

Черевко С.О.

Фізіологія харчування

Денисенко Т.А.

Технологія 

Хропост Ю.В.

5 Трактори 

Сопун А.В.

——————————- Основи законодавства

Денисенко Т.А.

Географія  

Черевко С.О.

Українська мова

Охріменко В.Ю.

6 Трактори 

Сопун А.В.

—————————— Географія  

Черевко С.О.

Технолог.приготування

Зеленська Н.І.

Фізика  і астрон.

Хропост  Н.І.

7 Трактори 

Сопун А.В.

——————————- Основи проф..етики  

Черевко С.О.

Технолог.приготування

Зеленська Н.І.

Математика 

Хропост Н.І

8 С/г машини 

Сопун А.В.

—————————— Українська мова

Охріменко В.Ю.

Біологія та екологія 

Черевко С.О.

Фізична культура

Одаріч В.В.

                              Середа  12 жовтня   2022року
1 Громадянська освіта

Денисенко Т.А.

Фізична культура

Одаріч В.В.

Технологія 

Хропост Ю.В.

Математика 

Хропост Н.І

Біологія та екологія 

Черевко С.О.

2 Фізична культура

Одаріч В.В.

Українська мова

Охріменко В.Ю.

Технологія 

Хропост Ю.В.

Фізіологія харчування

Денисенко Т.А.

Хімія  

Черевко С.О.

3 С/г машини 

Сопун А.В.

Українська літер.

Охріменко В.Ю.

Історія 

Денисенко Т.А.

Технолог.приготування

Зеленська Н.І.

Математика 

Хропост Н.І

4 Математика 

Хропост Н.І

ПДР

Сопун А.В.

Біологія та екологія 

Черевко С.О.

Технолог.приготування

Зеленська Н.І.

Історія 

Денисенко Т.А.

5 Біологія та екологія 

Черевко С.О.

Фізика  і астрон.

Хропост  Н.І.

Українська мова

Охріменко В.Ю.

Технолог.приготування

Зеленська Н.І.

Технологія конд.і бор.в.

Хропост Ю.В.

6 Хімія  

Черевко С.О.

Математика 

Хропост Н.І

Українська літер.

Охріменко В.Ю.

Історія 

Денисенко Т.А.

Фізична культура

Одаріч В.В.

7 Історія 

Денисенко Т.А.

Зарубіжна  літер.

Охріменко В.Ю.

Фізична культура

Одаріч В.В.

Устаткування  

Хропост Ю.В.

Географія  

Черевко С.О.

8 Українська мова

Охріменко В.Ю.

Історія 

Денисенко Т.А.

Хімія  

Черевко С.О.

Фізична культура

Одаріч В.В.

Фізика  і астрон.

Хропост  Н.І.

Четвер   13 жовтня   2022року
1 Охорона праці

Олексієнко В.Я.

Математика 

Хропост Н.І

Біологія та екологія 

Черевко С.О.

Українська мова

Охріменко В.Ю.

Технологія 

Хропост Ю.В.

2 Електротехніка 

Олексієнко В.Я.

Географія 

Денисенко Т.А.

Математика 

Хропост Н.І.

Біологія та екологія 

Черевко С.О.

Технологія 

Хропост Ю.В.

3 Математика 

Хропост Н.І

Агрономія 

Олексієнко В.Я.

Інформатика  

Хропост Ю.В.

Історія 

Денисенко Т.А.

Біологія та екологія 

Черевко С.О.

4 Інформатика  

Хропост Ю.В.

ПДР

Сопун А.В.

Українська мова

Охріменко В.Ю.

Захист України 

Олексієнко В.Я.

Математика 

Хропост Н.І.

5 С/г машини 

Сопун А.В.

Історія 

Денисенко Т.А.

Хімія  

Черевко С.О.

Технолог.приготування

Зеленська Н.І.

Технологія 

Хропост Ю.В.

6 С/г машини 

Сопун А.В.

Агрономія 

Олексієнко В.Я.

Громадянська освіта

Денисенко Т.А.

Технолог.приготування

Зеленська Н.І.

Технологія 

Хропост Ю.В.

7 С/г машини 

Сопун А.В.

Агрономія 

Олексієнко В.Я.

Географія  

Черевко С.О.

Технолог.приготування

Зеленська Н.І.

Технологія 

Хропост Ю.В.

8 Трактори  

Сопун А.В.

Захист України 

Олексієнко В.Я.

Фізика  і астрон.

Хропост  Н.І.

Устаткування  

Хропост Ю.В.

Українська літер.

Охріменко В.Ю.

П’ятниця    14 жовтня   2022року
1 Електротехніка 

Олексієнко В.Я.

Українська мова

Охріменко В.Ю.

Інформатика  

Хропост Ю.В.

Технолог.приготування

Зеленська Н.І.

Математика 

Хропост Н.І

2 Технічне креслення

Олексієнко В.Я.

Українська літер.

Охріменко В.Ю.

Інформатика  

Хропост Ю.В.

Історія 

Денисенко Т.А.

Фізика  і астрон.

Хропост  Н.І.

3 Інформатика  

Хропост Ю.В.

Історія 

Денисенко Т.А.

Зарубіжна  літер.

Охріменко В.Ю.

Математика 

Хропост Н.І

Захист України 

Олексієнко В.Я.

4 Інформатика  

Хропост Ю.В.

Хімія  

Черевко С.О.

Основи законодавства

Денисенко Т.А.

Фізика  і астрон.

Хропост  Н.І.

Українська мова

Охріменко В.Ю.

5 Громадянська освіта

Денисенко Т.А.

Біологія та екологія 

Черевко С.О.

Устаткування  

Хропост Ю.В.

Захист України 

Олексієнко В.Я.

Українська літер.

Охріменко В.Ю.

6 Історія 

Денисенко Т.А.

Математика 

Хропост Н.І

Устаткування  

Хропост Ю.В.

Зарубіжна  літер.

Охріменко В.Ю.

Фізична культура

Одаріч В.В.

7 Охорона праці

Олексієнко В.Я.

Фізична культура

Одаріч В.В.

Математика 

Хропост Н.І

Технолог.приготування

Зеленська Н.І.

Технологія 

Хропост Ю.В.

 

Заступник директора з НВирР ________________________________С.КОЛОМІЄЦЬ

Методист _________________________С.МАЖУГА