Протидія булінгу

   

  УКРАЇНА

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

Управління освіти і науки Чернігівської обласної державної адміністрації

ДІГТЯРІВСЬКИЙ    ПРОФЕСІЙНИЙ   АГРАРНИЙ    ЛІЦЕЙ

 

   Н А К А З

06.09.2021                                           смт. Дігтярі                        № 72а

 

З основної діяльності

 

Про протидію булінгу

(цькування) у закладах освіти

         На виконання Закону України від 18.12.2018 №2657-VII «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо протидії булінгу (цькуванню)», листа Міністерства освіти і науки України від 29.01.2019

№1/11-881 «Рекомендації для закладів освіти щодо застосування норм Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо протидії булінгу (цькуванню)», наказ Управління освіти і науки обласної державної адміністрації від 28.02.2019 №80 «Про протидію булінгу (цькуванню) в закладах освіти області», з метою попередження та недопущення серед здобувачів освіти в навчальному закладі антисоціальної поведінки, створення безпечного освітнього середовища, забезпечення соціально-правового захисту дітей,

наказую:

  • Забезпечити виконання плану захисту щодо протидії булінгу

(цькування) у навчальному закладі (додаток 1).

  1. Відповідальною особою, яка буде приймати та реєструвати звернення

учасників освітнього процесу щодо булінгу (цькування), призначити заступника директора з НВихР ВЛАСЕНКО  Ганну Петрівну.

  1. Створити комісію з розгляду випадків булінгу (цькування) у складі з

додатком (додаток 2).

  1. Проводити зі здобувачами освіти та їх батьками превентивну роботу із

 запобігання та протидії булінгу.

  1. Контроль за виконання наказу покласти на ВЛАСЕНКО Г.

 

Директор агроліцею                              Михайло ХІТРЕНКО

З наказом ознайомлена:

ВЛАСЕНКО Г.                                        МАЖУГА С.

ГУЗІЙ О.                                                                  ОЛЕКСІЄНКО В.

КОВАЛЕНКО Ю.                                                   СОПУН А.

КАПИЧУЛА Ю.                                                      ОХРІМЕНКО В.

ХРОПОСТ Ю.                                                         ЗЕЛЕНСЬКА Н.

ЧЕРЕВКО С.                                                           ДЕНИСЕНКО Т.

ЯРОВА О.                                                                ХІЛОБОК Ю.

КУРЧЕНКО О.

Додаток 2

 

Орієнтовний склад комісії

з розгляду випадків булінгу (цькування)

у Дігтярівському професійному аграрному ліцею

 

 

Голова комісії – ХІТРЕНКО М.В.,  директор Дігтярівського ПАЛ

Секретар комісії – ВЛАСЕНКО Г.П., заступник директора з НВихР

Члени комісії:

  1. МАЖУГА С.П. – методист.

  1. ОХРІМЕНКО В.Ю. – голова м МК класних керівників.

  1. Класні керівники, майстри виробничого навчання навчальних груп, в яких навчаються учні, які вчинили булінг (цькування) та постраждалі від булінгу (цькування).

  1. Батьки, учні яких вчинили булінг (цькування) та постраждалі від булінгу (цькування) (за згодою).

  1. Інші зацікавлені особи (за згодою).

 

 

 

 

№ з/п Форма, тема заходу Термін проведення Відповідальний
1.     Організаційно методична робота
1.1 Оформлення сторінки на сайті ліцею «Стоп булінг». Вересень Хропост Ю.В.
1.2 Оновлення стендів з інформацією щодо профілактики булінгу із зазначенням телефонів гарячих ліній  в гуртожитку та навчальному корпусі. Вересень Практичний психолог,

Костюк І.М., Демченко В.М.

1.3 Підготовка нормативної документації. Жовтень Власенко Г.П.
1.4 Оформлення ведення журналу звернень випадків булінгу. Вересень Практичний психолог
2.     Профілактична робота
2.1 Просвітницька робота з педагогічним колективом щодо ознайомлення з нормативною документацією. Листопад Власенко Г.П.
2.2 Тематичні виступи на батьківських зборах у навчальних групах: « Як розпізнати, що дитина потерпає від булінгу?», «Здорова родина – здорова дитина». Вересень- червень Практичний псилог, класні керівники
2.3 Засідання методичного об’єднання класних керівників на тему «Протидія булінгу в учнівському середовищі» Листопад Адміністрація,

класні керівники, майстри в/н,

практичний психолог

2.4 Круглий стіл для педагогічного колективу «Безпечна школа. Маски булінгу» Квітень Практичний психолог

 

2.5 Виховна година «Профілактика булінгу та кіберг булінг в учнівському середовищі» Грудень Класні керівники,

майстри в/н

2.6 Створення сприятливого психологічного клімату для учнів, які проживають в гуртожитку. Вересень – червень Костюк І.М., Демченко В.М.
2.7 Година спілкування «Скажи насильству НІ!»,  « Стоп булінг» . Січень -червень  

Костюк І.М., Демченко В.М.

2.8 Бесіда з елементами тренінгу «Де брати любов до тих, хто тебе принижує або ігнорує?». Травень Практичний психолог
2.9 Моніторинг безпечного та комфортного середовища в навчальному закладі шляхом анкетування. Травень Практичний психолог
2.10 Година психолога «Протидія цькуванню в учнівському колективі». Червень Практичний психолог
2.11 Поглиблене психологічне діагностування учнів, які мають труднощі в адаптації до нових умов навчання та проживання. Січень – червень Практичний психолог
2.12 Впровадження профілактичної програми «Дорослішай на здоров’я». Січень – червень Практичний психолог
3.     Розгляд випадків булінгу
3.1 Забезпечити розгляд та неупереджене з’ясування обставин випадків булінгу в закладі освіти відповідно до заяв, що надійшли. Вересень -червень Комісія з розгляду випадків булінгу
3.2 Вести журнал звернень щодо випадків булінгу стосовно учасників освітнього процесу. Вересень -червень Практичний психолог
3.3 За потреби повідомити уповноважені підрозділи, органи національної поліції та службу у справах дітей про випадки булінгу в ліцеї. Вересень -червень Власенко Г.П.

 

3.4 Індивідуальне консультування учнів, які стали жертвою булінгу або агресорами. Вересень – червень Практичний психолог
3.5 Індивідуальні корекційні заняття з учнями, які стали жертвою насилля або агресорами. Вересень -червень Практичний психолог